Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel

Jeg til Vesteraalen mig føyer,

At søge dens Øer og roendens Vær,

Dens Klipper og Klumper og farlige Skiær,

Hvordan de sig krummer og bøyer;Paa Hassel jeg allerførst fæster min Foed

Der troer jeg at Præsten mig kommer imod

Og hilser mig efter Sædvane.


Thi han derpaa Landet er ypperste Præst,

Og Bøe residerende ligger ham nest,

Foruden en Huus-Capellane;


De Kirker, som er under Pastors Opsiun,

Er Hassel den første, som Hoved-Paulun

Derefter er Sortland og Sande.


Petter Dass - fra Nordlands Trompet