Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel

Klikk bilde for å få et større oppdatert bilde Stjernemonumentet med Falkfjordskaret i bakgrunnen Mot Syd Klikk PLUSS for å vise oppdatert bilde Falkfjordskaret  sett fra Klokkergården mot Syd Klokkergården og Møysalen  mot Øst Stjernemonument  mot Nord