Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel


”Rutetider” for sola


 18 januar

Nisvass øst   Kl. 12:04 til 12:12

Nisvass vest Kl. 12:17 til 12:20


 19 januar

Kl 12:04 til 12:25


Program for Solmøte 2021 Bilder Solmøte(r) Facebook Solmøte