Kulturminneparken på Hadsel                                                                           Kulturskatter i Hadsel

Bilder og video fra Solmøte 2018


”Rutetider” for sola


Torsdag 18 januar

Kl. 12:04 til 12:12

Kl. 12:17 til 12:20


Søndag 21 januar

Kl 12:04 til 12:25


Mandag 22 januar

Kl. 12:03 til 12:27

Går over Nissvasstinden !

Program for Solmøte 2018